SlideResim2

Read more

SlideResim1

Read more

SlideResim4

Read more

SlideResim5

Read more

SlideResim3

Read more

Destek

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Faydalı Bilgiler

 

MOBİLYA ve BOYA VERNİK UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR, NEDENLERİ ve ÇÖZÜMLERİ


 

Zımpara Olma Süresinin Gecikmesi

Sorunlar: Tatbik edilmiş astar boya ve dolgu verniğin, üretilmiş firma tarafından belirtilmiş süre içerisinde zımparaya gelmemesi veya tüketici beklentisine göre geç gelmesi.

Nedenleri: İki komponentli boyalarda, üretici firma tarafından belirtilen karışım oranına uyulmamış olması, ortam sıcaklığının çok düşük olması, ahşabın aşırı nemli olması, çok kalın uygulama yapılmış olması, en önemlisi zımparaya gelme süresi yönüyle kullanılan marka veya sistemin tanınmaması.

Çözümleri: Tatbikat öncesi karışım oranları doğru uygulanmalı, aşırı nem ve soğukta tatbikattan kaçınılmalı, çok kalın uygulama yapılmamalıdır. Sistem ve marka seçiminde ise özellikle poliüretan ve akrilik sistemlerde kürlenmenin kimyasal reaksiyon ile olması sebebi ile kuruma süresinin uzun olması dolayısıyla bu sistemlerin geç zımparaya geldiği, zımpara süresinin yaz aylarında 6-8 saat, kış aylarında 24-72 saat olduğu, kimyasal yapı gereği normal olan bu sürelerden daha kısa sürede kuruyanların muhtemelen modifiye reçine içerdiği bilinmelidir. Ancak gerçek poliüretan ve akrilik vernik veya boyanın zımparaya gelme süresi ortamı ısıtmak suretiyle kısaltılabilir.

 


 

Zımpara Olmama

Sorunlar: Uygulanmış Poliüretan, Akrilik ve Polyester astar veya dolgu verniğinin zımparalama işleminin tüketici beklentisinden daha sert, yorucu, az tozlu olması veya zımparayı sarması.

Nedenleri: Astar veya Dolgu verniğinin uygulanmasında sertleştiricinin farklı markalarda, eksik veya fazla kullanılmış olması normal olan zımparaya gelme süresinden önce veya çok geç zımpara yapılması.

Çözümleri: Üretici firma tarafından verilen karışım oranına hassasiyetle uyulmalı, mutlaka doğru ve aynı marka sertleştirici kullanılmalıdır. Üretici firma tarafından belirlenen süreden çok önce film çok sertleştikten sonra zımpara işlemimden kaçınılmalıdır.

 


Kaynama

Sorunlar: Boya veya vernik uygulanan yüzeyde toplu iğne başı görünümünden yüzey hatalarının oluşması.

Nedenleri: Uygun olmayan tiner kullanılması, sıcak havalarda çok kalın uygulama yapılması, birinci katın uygulanmasından sonra yeterli kuruma süresi verilmeden ikinci katın uygulanması.

Çözümleri: Boya veya vernik uygulamalarında ikinci kat birinci kat atıldıktan ya çok kısa süre sonra (5-10 dakika) ya da en az 5-6 saat sonra uygulanmalı, çok sıcak havalarda boya verniğe %3-5 oranında RETARDER ilave edilmelidir. Kaynama problemi ile karşılaşılmış yüzeyler, soruna yol açan nedenler dikkate alınarak 400-600 nolu zımpara ile zımparalanmalı ve tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

 


Portakallanma

Sorunlar: Boyanın veya verniğin uygulandığı yüzeyde portakal kabuğu görünümünde fil oluşması.

Nedenleri: Uygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun olmayan tiner kullanılması, uygulama basıncının çok yüksek olması, boya ile yüzey arasında aşırı sıcaklık farkı olması, boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması, çok kalın uygulama yapılması. Boyada veya vernikte yeterli yüzey düzgünlüğünün sağlanmaması.

Çözümleri: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 nolu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

 


 

Kuru Püskürtme (Toz Düşmesi)

Sorunlar: Boyanın veya verniğin yüzeye toz şeklinde düşmesi.

Nedenleri: Uygulama sırasında boya tabancasının yüzeyden çok uzak tutulması veya çabuk geçilmesi boya/vernik viskozitesinin çok yüksek veya çok düşük olması, uygun olmayan tiner kullanılması, hava basıncının çok yüksek veya düşük olması.

Çözümleri: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 nolu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

 Krater-Küvetçik Şeklinde Açıklamalar

Sorunlar: Boya veya vernik uygulanmış yüzeylerde krater şeklinde çöküntülerin veya açılmaların olması.

Nedenleri: Boya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme (paste-polish) kullanılmış olması, boya veya verniğe komprasörden yağ, su karışmış olması, boyanın yüzeyinde yağ, ter gibi kirliliklerin bulunması.

Çözümleri: Boya ve vernik uygulanan ortamda, uygulamadan önce ya da sonra paste-polish işlemi kesinlikle yapılamalı, kompresörden boya veya verniğe yağ-su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylerde 400-600 nolu zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak, bir kat daha boya uygulanmalıdır.

 


 

Akma veya Sarkma

Sorunlar: Boyanın dik ve eğimli yüzeylerde akması ve düzgün bir film oluşturmaması.

Nedenleri: Dik ve eğimli yüzeylere bir defada çok kalın boya uygulanması, uygun olmayan tiner kullanılması, boyanın tatbikat viskozitesinin çok düşük olması, tabancanın yüzeye dik açı yerine çeşitli açılarda ve şekillerde tutularak boya veya verniğin bir noktada yığılması, boyanın yüksek basınçta uygulanması.

Çözümleri: Boya veya vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özellikle dik yüzeylere ince katlar halinde uygulanmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20cm, yüksek basınçlı tatbikatlarda 30cm olmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeyler, 400-600 nolu zımpara ile çok iyi zımparalanmalaı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

 


 

Kırışma - Zeminin Oynatma

Sorunlar: Boyanın veya verniğin düzgün bir yüzey vermemesi, kırışık ve bozuk bir film görüntüsünde olması.

Nedenleri: Son kat boya veya verniğin çok kalın uygulanması, uygun astar boya veya verniğin kullanılmamış olması, yeterince kurumamış-kürlenmemiş boya veya vernik üzerine uygulama yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması birbiri ile uyuşmayan boyaların üst üste tatbik edilmesi.

Çözümleri: Son katlar altına uygun dolgu veya astar kullanılmalı, özellikle Poliüretan veya Akrilik sistemler altında kesinlikle kaliteli ve doğru uygulanmış Poliüretan, Akrilik veya Polyester dolgu ve astar kullanılmalıdır. Kırışma-Zemini oynatma az ise, problemli yüzeyler 400-600 nolu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat boya atılmalı, Kırışma-Zemini oynatma fazla ise bütün yüzey tamamen temizlenerek tekrar boyanmalıdır.

 


 

Kolay Çizilme – Düşük Mar Direnci

Sorunlar: Tatbik Edilmiş son kat boya veya verniğin normalden daha kolay ve çabuk çizilmesi.

Nedenleri: Poliüretan veya akrilik sistemlerde son kat tatbikatında sertleştiricinin eksik kullanılmış olması, kuruma ve/veya kürlenmenin henüz tamamlanmamış olması.

Çözümleri: Tatbikat esnasında poliüretan veya akrilik sistemlerde mutlaka doğru cins veya miktarlarda sertleştirici kullanılmalı, boya veya vernik filmi üretici firma tarafından belirlenen şartlarda ve sürede sertleşeceğinden boyalı veya vernikli yüzeyler, belirlenen sürelerden daha önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdır.

 


 

Yeterli Parlaklığın Elde edilememesi

Sorunlar: Son kat parlak boya veya verniğin uygulandıktan sonra istenilen parlaklığın, canlılığın elde edilememesi.

Nedenleri: Ahşabın yüzeyine ve cinsine bağlı olarak yeterli seviye ve kalitede zemin dolgusunun sağlanmamış olmaması, son kat boya veya vernik ile zemin dolgusunun uyuşmaması, zemin dolgusunun yeterli sertlik, dolduruculuk ve yayılma özelliklerine sahip olmaması, sok kat uygulamalarında kalitesiz tiner kullanılması, yeterli kalınlıkta son kat tatbik edilmemiş olması.

Çözümleri: Son kat parlak boya ve vernik uygulamadan önce mutlaka yeterli kalitede zemin dolgusu sağlanmalıdır. İyi hazırlanmış yüzeylere son katta kaliteli tiner kullanılarak yeterli film kalınlığında son kat tatbik edilmelidir. Yeterli parlaklığın elde edilemediği yüzeylere 400-600 nolu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat daha son kat boya veya vernik uygulanmalıdır.

 


 

İstenilen Matlığın Elde Edilememesi

Sorunlar: Tatbik edilen mat/ipek mat son kat boya veya verniğin beklenenden daha mat veya parlak görüntü vermesi.

Nedenleri: Tatbik edilecek boya veya verniğin kullanımdan önce çok iyi karıştırılmamış olması, tarif edilen oranlarda sertleştirici veya tiner kullanılmamış olması, tiner kalitesinin uygun olmaması, yeterli kürlenmemiş veya iyi doldurulmamış zeminin emme yapması.

Çözümleri: Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 nolu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek, bir son kat boya veya vernik uygulanmalıdır.

 


 

Sütlenme – Beyazlanma

Sorunlar: Son kat boya veya vernik uygulamasından sonra, yüzeyin buğuluğu-beyazımsı bir görünüm alması.

Nedenleri: Boya veya vernik uygulamalarının, yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması.

Çözümleri: Yüksek nemli ortamlarda tatbikattan kaçınılmalı, tatbikat mutlaka gerekiyorsa boya veya vernik karışımına %3-5 oranında RETARDER eklenmeli, mutlaka üretici firma tarafından önerilen tiner kullanılmalıdır. Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 nolu zımpara ile pürüz kırılarak veya yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek bir kat daha boya veya vernik uygulanmalıdır.

Buradasınız:   AnasayfaDestek